2 - શીખ કરી શંકરે, હરખી કહ્યું શ્રીવરે /નરસિંહ મહેતા


શીખ કરી શંકરે, હરખી કહ્યું શ્રીવરે : 'ભૂતળે જઈ ગુણ મારા ગાજે,
ભૂતળે જન જે રસિક છે હરિ તણાં, તેહને એ રસ તું રે પાજે.’ ૧

માસ એક રાખીને વિદય કર્યો દાસને, આવીને ભાભીને લાગ્યો પાયે:
‘શ્રી હરિ-હર હું ને જે મળ્યાં સાંભળો : માત – મારી ! તે તારી કૃપાએ.’ ૨

નિત્ય કીર્તન કરે, તાળ કરમાં ધરે, દેશમાં દાસની વાત વાગી,
ગામ ગામે થકી હરિજન આવતા, દર્શન કરવાએ લ્હાર લાગી. ૩

ભાઈ ભોજાઈ અકળાઈને એમ કહે : ‘હવે તમો અમ થકી દૂર રહીએ’,
મહેતાજી પછે તિહાં કહે નિજ નારને : ‘નગર જૂનાગઢ માંહે જઈએ.’ ૪


0 comments


Leave comment