15 - મહેતો કહે : ‘દીકરી ! ભજને તું શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારો

મહેતો કહે : ‘દીકરી ! ભજને તું શ્રીહરિ, કરોને પહેરામણી, તેડો ડોસી,
આપણો શેઠ લક્ષ્મી સહિત આવિયો, નામ પ્રસિદ્ધ દામોદર દોશી.’ ૧

ધાઈ ચરણે નમી, શેઠાણી-મન ગમી, ‘આવો પુત્રી !’ કહી માન દીધું,
‘લાવ્યા પહેરામણી, જોઈએ તો લો ગણી,’ લખ્યાં થકી પણ અધિક કીધું. ૨

હરખ પામી ઘણું : ‘કામ થયું આપણું.’ ધાઈ આવી વડસાસુ પાસ,
‘મહેણાં દેતાં ઘણું, ભક્તથી લાજતાં, તે લખપતિ તાતે પૂરી આશ.’ ૩

સાસુ-નણદી-ભોજાઈ-માસી-ફઈ, દેરાણી-જેઠાણી મળ્યાં છે ટોળે,
‘ધન્ય રે ધન્ય, વહુ !’ એમ બોલે સહુ, મરમ માંહે રહ્યાં મુખ મોડે. ૪

આવી માળિયાં સહુ મંડપ માંહે બહુ, છાબ ઠાલી માંહે મેલી હૂંડી,
નરસૈંયાને જોઈને લોક વિસ્મે થયાં : ‘આ તો પહેરામણી કરશે રૂડી.’ ૫


0 comments


Leave comment