1 - ગામ તળાજામાં જન્મ મારો થયો, ભાભીએ ‘મૂર્ખ’ કહી મહેણું દીધું/ નરસિંહ મહેતા


ગામ તળાજામાં જન્મ મારો થયો, ભાભીએ 'મૂર્ખ' કહી મહેણું દીધું,
વચન વાગ્યું, એક અપૂજ શિવલિંગનું વંન માંહે જઈ પૂજન કીધું. ૧

સાત ઉપવાસ ચિત્ત દ્રઢ કરીને કર્યાં, દર્શન આપી વદિયા વચંન,
'માગ ને માગ મન હોય જે તાહરે, ભક્તિ તવ જોઈ હું થયો પ્રસન્ન. ૨

'માગુ શું નવલ હું ? તમને જે વલ્લભ, દીજિયે મુજને તે જાણી દાસ'
અદભૂત લીલા અખંડ શ્રીકૃષ્ણની : નરસૈંને જઈ દેખાડ્યો રાસ. ૩


0 comments


Leave comment