38 - અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા / મુકુલ ચોકસી


અમે માણસ વગરના ગામમાં બનશું મુખી પાછા,
અમે માની લઈશું જાતને થોડા સુખી પાછા.

ફરી ગુલમહોર પીગળશે ને લાવારસ બની જાશે,
ભભૂકી ઊઠશે ઋતુઓના સૌ જ્વાળામુખી પાછા.

હલેસાંઓનાં આંસુથી નદીમાં પૂર નહિ આવે,
એ જાણી હોડીમાં બેઠેલા થઈ ચાલ્યા સુખી પાછા.

તમે આગળ વધી જઈને, અમે પાછા વળી જઈને,
બની શકીએ ના બન્ને પોતીકી રીતે સુખી પાછા ?0 comments


Leave comment