43 - સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી / મુકુલ ચોકસી


સ્વપ્ન આવ્યું એક કાંઠાને કદી,
-કે વહી ગઈ દૂ...ર મારાથી નદી.

અશ્રુથી ભરવા મથે છે રાત-દી,
એક માણસ, એક કાણી બાલદી.

વર્ષ કેલેન્ડરમાં, ક્ષણ ઘડિયાળમાં;
તરફડે પંચાંગમાં આખી સદી.

જિન્દગી નામે ગઝલ જન્મી શકે;
શ્વાસ ક્ષણ સાથે કરે છે ફિલબદી.


0 comments


Leave comment