61 - મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું / મુકુલ ચોકસી


મેં જે ગુમાવ્યું તે આ ફૂલોને મળી ગયું,
ઉન્માદ! સૌ સુગંધનું સાટું વળી ગયું.

સપનું શરમનું માર્યું લપાઈને જેમતેમ,
અડધે સુધી ગયું અને પાછું વળી ગયું.

બાકીની હું રહીને અવિચળ કરું ય શું ?
તૃષ્ણાથી તન ને મહેક થકી મન ચળી ગયું.

લખલૂટ પીને પણ ન જરીકે લળ્યું કોઈ,
કોઈ પીવાની વાત થતામાં ઢળી ગયું.

ઉન્માદ! મન તૂટી ગયું હોતે તો ઠીક થાત,
તૂટ્યું નહીં ને એટલે વાંકુ વળી ગયું.0 comments


Leave comment