32 - અમથો અમથો અમથાજીએ કર્યો સમયથી ઝગડો / રમણીક સોમેશ્વર


અમથો અમથો અમથાજીએ કર્યો સમયથી ઝગડો,
આજ અરીસો જોતાં અમથાજીનો મિજાજ બગડ્યો.

અમથાજીએ છાતી ઉપર જોયો સફેદ વાળ,
અમથાજીને લાગ્યું આ તો સૌથી મોટું આળ.

ઇચ્છાના પાંખાળા અશ્વો અમથો રોજ પલાણે,
અસવારીના મનસૂબા ખોટા-એ પાછો જણાવે.

વિગત દિવસનાં પરાક્રમો એ પડછાયાને કહે,
અને આજની પછડાટો સૌ મનમાં મનમાં સહે.

અમથો કહે ન જોઈએ હાળી, સમય નામની વસ્તુ,
આખે આખી કથા જિંદગીની થઈ જાતી અસ્તુ !0 comments


Leave comment