51 - આપણી ધોરી નસોમાં કોણ છે ?/રમણીક સોમેશ્વર


આપણી ધોરી નસોમાં કોણ છે ?
લોહીની તસવીર કંડારી જુઓ !

ને રૂંવાડે સ્પર્શ જેવું કોણ છે ?
આંખ મીંચી નામને ધારી જુઓ !

કોણ શ્વાસોમાં ફરે પંખી સમું ?
એક ટહુકો થઈને પોકારી જુઓ !

આપણી ચારે તરફ છે કોણ એ ?
શબ્દના દીવા જરા ઠારી જુઓ !0 comments


Leave comment