52 - લ્યો, પરોવી આંખ આ કાગળ ઉકેલો / રમણીક સોમેશ્વર


લ્યો, પરોવી આંખ આ કાગળ ઉકેલો,
કે પછી આકાશનાં વાદળ ઉકેલો.

આ હથેળીને હવે મૂકો ઘડીભર
આ હથેળીથી હવે આગળ ઉકેલો.

આ હતો, છું, હોઈશની સંભાવનાઓ;
શોધવા, ચાલો હવે પળ પળ ઉકેલો.

સૂર્ય, વાદળ, રાત, ભીની આંખ, ફૂલો,
એ બધું ઉકેલવા ઝાકળ ઉકેલો.

ક્યારના શબ્દો બધા છટકી ગયા છે,
ને છતાં સામે ધર્યો કાગળ, ઉકેલો.0 comments


Leave comment