64 - ચશ્માના તૂટેલા કાચ / રમણીક સોમેશ્વર


ચશ્માના તૂટેલા કાચ,
સામે ઝૂલે ઝાંખું સાચ.

લખ્યા હવામાં અક્ષર ચાર,
કાં હું બોલું, કાં તું વાંચ.

એતો છે મોંઘી મીરાસ,
જીવ સમી સાચવીએ ટાંચ.

શ્વાસો ખરતા દિવસો-રાત,
કેવી રીતે કરવી જાંચ !

અતલ હથેળીનાં ઊંડાણ
તરફડતી માછલીઓ પાંચ.0 comments


Leave comment