19 - ખુશાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


હરિ ભીંજવવા ગઈ’તી જોને
       લઈને ખોબો ખાલી...

અવઢવ હતી, વરસ કહેશે તો ?
       વાદળ કેમ થવાશે ?

નખશિખ ભીંજવતું ચોમાસું
       મુંથી કેમ લવાશે ?

ઊભી’તી ચપટીક આંસુની
       ઝારી આંખે ઝાલી...

ખાલીપાની ભોં ખોતરતી
       ‘હરિ’, ‘હરિ’ એમ વદી

હરિ આલિંગ્યે હું ના હું રહી
       ઘૂઘવતી થઈ નદી

હરિ તરે, ડૂબકી મારે
       હું ખળખળ થાઉં ખુશાલી...


0 comments


Leave comment