40 - તમે જશો ને – ગીત / નયન દેસાઈ


સૂના ઘરમાં ખાલી ખાલી માઢ – મેડિયું ફરશે;
તમે જશો ને ઉંબર પર ઘર ઢગલો થઈને પડશે...

પછી પછીતેથી હોંકારાનો સૂરજ ઊગશે નહીં
અને ઓસરીમાં કલરવનાં પારેવાં ઊડશે નહીં
સમી સાંજના ધ્રુસકે ધ્રુસકે તુલસીક્યારો રડશે...
તમે જશો ને ઉંબર પર ઘર ઢગલો થઈને પડશે...

પીળચટ્ટા પાનેતર જેવું પછી નહીં કોઈ મલકે,
પગલે પગલે ઓકળીઓના મોર પછી નહીં ટહુકે,
તરફડતું એકાંત હશે ને ભણકારા ભાંભરશે...
તમે જશો ને ઉંબર પર ઘર ઢગલો થઈને પડશે....

ખળી, ઝાંપલી, વાવ, કૂવો, પગદંડી ખેતર, શેઢા,
બધાં તમારાં સ્પર્શ વગરનાં પડી રહેશે રેઢાં,
તમે ‘હતાં’નું ઝાકળ પહેરી પડછાયાઓ ફરશે...
તમે જશો ને ઉંબર પર ઘર ઢગલો થઈને પડશે....0 comments


Leave comment