31 - ચલે ચાલ મતવાલી / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


અવધૂ, ચલે ચાલ મતવાલી
માયાનગરીમાં ઘૂમે છે
       અલખ આંગળી ઝાલી...

ગેબ તોળીને ચીપિયા વચ્ચે
       ઘૂઘરે શૂન્ય રમાડે
મૂંડ ધુણાવી, જટા ઝાટકી
       ભસ્મ સુગંધ પમાડે;

નાથ નિરંજન અવિરત વહેંચે
       કદી ન ઝોળી ખાલી...

રોમ રોમ વેરાગ લપેટે
       રંગેરાગ લૂછીને,
છાતી વચ્ચે ધૂણી રમાવે
       શ્વાસ સમિધ મૂકીને;

અધખૂલી આંખોથી પ્રગટે
       વાણી શ્વેત-મરાલી...


0 comments


Leave comment