54 - મન / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


સાંજની અલ્લડ હવા ચૂમે છે મન.
મોગરાના ફૂલશું ખૂલે છે મન.

એકલું ક્યાં હોય છે એ કોઈએ દિ’
યાદના મેળા મહીં મ્હાલે છે મન;

પોપચાં નીચે સપનના શહેરમાં,
રોજના રસ્તા, ગલી ભૂલે છે મન;

એક પળ ખુલ્લાં મૂકી દે બારણાં,
ને તરત બીજી પળે વાસે છે મન;

પાંખ કે ચરણો વિના ચાલે સફર,
ક્યાંય ના જઈને બધે પહોંચે છે મન;

પત્ર પૂરો એમ ક્યાં થાશે હરીશ ?
જો ફરી ખોલી ફરી વાંચે છે મન.


0 comments


Leave comment