57 - ખોટું ગવાયો / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


જરા જેટલી વાતમાં ગૂંચવાયો.
અકળ વિશ્વના કોકડે હું ફસાયો.

બધું યે ત્યજી આમ ચાલી નીકળવું,
પરંતુ અહીંથી ન ડગલું જવાયો;

પ્રખર તાપમાં ના મળ્યો કોઈ પાલવ,
રહ્યો એક છોરો સદા હું નમાયો;

મને માપસર વેતરું એમ જાણી,
મૂકી સ્હેજ કાતર ને આડું કપાયો;

બની ક્યાં શક્યો એક સૂરેય સાચો,
ગવાયો છું જયારેય ખોટું ગવાયો.


0 comments


Leave comment