59 - ઉપચાર પંચક / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


ઝાંઝવાને પી ગયા છો એમ લાગે છે મને.
ચાંદની ચમચી પીઓ લ્યો, કેમ લાગે છે હવે ?

દ્રશ્ય ઝાંખાં, સ્વપ્ન પાંખાં, ધૂંધળી લાગે પળો,
આંખ ઝાકળથી ધૂઓ લ્યો, કેમ લાગે છે હવે ?

શ્વાસ ને નિ:શ્વાસની ચડ-ઊતરે હાંફી ગયા ?
કસ્તૂરી ક્ષણની સૂંઘો લ્યો, કેમ લાગે છે હવે ?

સાંજની પીળી ઉદાસી લોહીમાં ભળવા ન દ્યો,
ગઝલને સૂરે ઘૂંટો લ્યો, કેમ લાગે છે હવે ?

રુક્ષ સંબંધો થકી આળી હથેળી થૈ હરીશ,
લેપ મૈત્રીનો કરો લ્યો, કેમ લાગે છે હવે ?


0 comments


Leave comment