63 - છાતી વચાળે વ્હેણ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


હરદમ અષાઢી મ્હેર છે.
છાતી વચાળે વ્હેણ છે.

ટહુકાનો તરજુમો કરો !
પંખી સમજવું સ્હેલ છે;

કૂંપળ ફૂટી કે ફૂટશે,
સિંચેલ લીલો વ્હેમ છે;

આંખે જડ્યું ભીનું રતન,
અગણિત સપનના પ્હેલ છે;

ક્ષણની લગોલગ ચાલતાં,
જીવ કેટલું ધ્રૂસ્કેલ છે;

ના હું મને પકડી શકું,
અંતર ફક્ત એક વ્હેંત છું.


0 comments


Leave comment