65 - હિસાબ / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


જિંદગીની હરપળોનો રાખજે હોઠે હિસાબ.
હાંસિયાની બ્હાર જીવ્યાનો તરત થાશે હિસાબ.

માણસો, સાંજો, જહાજો કેટલાં ડૂબ્યાં જળે ?
રેત પર મોજાં વડે દરિયો લખે-ભૂંસે હિસાબ;

આ વસંતે પાંચ ફૂલો, સાત સુગંધો મળી,
પાનખર પાસે મુલાકાતી પવન આપે હિસાબ;

કેટલી રાતો વિતાવી એક સૂરજ ઝંખતાં,
ઘૂંટે ઘૂંટે ઘોર અંધારું પીવાયું બેહિસાબ;

એક જણ, વત્તા ચરણ, ગુણ્યા ભ્રમણ, ભાગ્યા તરસ,
બાદબાકીમાં ઝરણ – પ્રત્યેકનો આ છે હિસાબ;

એક મૂઠ્ઠી જીવ લઈ આ વિશ્વમાં જઈને હરીશ,
સર્વને સરખો વહેંચી શેષનો કરજે હિસાબ.


0 comments


Leave comment