81 - મ્હેકનો દીવો બળે / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


પાંદડીની હૂંફની વચ્ચે કૂખ સચવાઈ હશે.
ફૂલને પ્રસવી વસંતલ ડાળ હરખાઈ હશે.

મંજરીની ગંધ, પંચમ સૂર, રંગોની પ્રભા,
ભોર વાસંતી ધરા પર સ્હેજ ઝલકાઈ હશે;

કૂંપળે સંકોચ, ઝૂકી ડાળ, મૂળ લગ શેરડો,
ગુલમહોરી અડપલાંથી વેલ શરમાઈ હશે;

બંધ ઘરને ખોલતાં સુગંધની ચિઠ્ઠી મળી,
રાહ મારી કોઈ ફળિયે જૂઈ કરમાઈ હશે;

ફૂલના આસવ-સુરાહી, ફૂલની તાસક ફરે,
સાંજ ઢળતાં ફૂલની પ્યાલીઓ ટકરાઈ હશે;

પાંદડી મીચી લઈને ફૂલ નિંદરમાં સરે,
મ્હેકનો દીવો બળે છે રાત સરજાઈ હશે.


0 comments


Leave comment