11 - દીવાની આબરૂ / ગૌરાંગ ઠાકર


લ્યો, દીવાની આબરૂ જળવાઈ ગઈ,
દ્વાર પર આવી હવા ફંટાઈ ગઈ.


ફૂલની ફોરમ બધે ચર્ચાઈ ગઈ,

માવજત માલિની બસ વિસરાઈ ગઈ.


વાંસળીને કાજ ક્યાંથી લાવશું ?

ફૂંક તો ચૂલા ઉપર વપરાઈ ગઈ !


કોણ પડછાયા ઉપાડી જાય છે ?
એ જ જોવા સાંજ પણ રોકાઈ ગઈ !


સોયમાં દોરાને બદલે બા હતી,

ગોદડીમાં હૂંફ પણ સિવાઈ ગઈ.


મેં ગુમાવી એમ મારી મુગ્ધતા,
જેમ દરિયામાં નદી ખોવાઈ ગઈ.


0 comments


Leave comment