42 - હોતો નથી / ગૌરાંગ ઠાકર


પ્રેમની પળનો વિલય હોતો નથી.
ફક્ત આપણને સમય હોતો નથી.

તું કહે જ્યારે કે હું હારી ગઈ,
એ પળે મારો વિજય હોતો નથી.

બેફિકર છું જિંદગીથી એ રીતે,
પાનને ડાળીનો ભય હોતો નથી.

હું હૃદય ખોલીને બોલું તો કહે,
તારી વાતોમાં વિનય હોતો નથી.

પર્ણ લીલુંછમ ગુમાવે ડાળ તો,
વૃક્ષમાં શું એ પ્રલય હોતો નથી ?

બોલ તું સંવાદની છોડી ફિકર,
વહાલ કહેવામાં વિષય હોતો નથી.

બ્હારથી લાગે બધું છો તાલબદ્ધ,
આપણો ભીતરથી લય હોતો નથી.


0 comments


Leave comment