52 - જ્યારે મળે / ઉષા ઉપાધ્યાય


જ્યારે મળે જે કૈં મળે તેને વધારો પ્રેમથી,
ઝરણું મળે કે રણ મળે તેને વધાવો પ્રેમથી.

ફળમાં રહેલો નાગ ક્યારે ડંખશે કોને ખબર,
મધુમય સમય આ જે મળ્યો તેને વધાવો પ્રેમથી.

કો નીલરંગી ને ઝળકતું રત્ન છે આ જિંદગી,
પાસાં ભલે હો દર્દનાં તેને વધાવો પ્રેમથી.

ને લો ખડકની જાતને હૈયું નથી કોને કહ્યું ?
ખળખળ ઝરણ થૈને પછી તેને વધાવો પ્રેમથી.

વહેલી પરોઢે જે ચહકતા સૂર નભમાં ગુંજતા,
એ વેદ છે ઉલ્લાસના તેને વધાવો પ્રેમથી.


0 comments


Leave comment