9 - અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા-
    એના શબદ ગયા સોંસરવા :
       અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

આભ અવાકની વાણ સુણાવી,
     ઝમ્યા નેહ મેઘરવા;
ટીપે ટીપે ધાર ઝવી, એને
     ઝીલી થયા અમે નરવા.-
         અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

અંબરથીય અતિ અતિ ઊંચે
     બાંધ્યા ચિત્ત ચંદરવા; -
મન માંડવડે મનહર જ્યોતિ
     જળી રહી તમ હરવા. -
         અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા-

શબદ સોંસરવા સર્યાં મૌનમાં,
     મોંઘે મોત એ મરવા;
સદગુરુ, અમને જુગતિ બતાવો
     પંડ પાર પરવરવા. -
        અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.


0 comments


Leave comment