7 - હો નિકટ ને તે છતાંયે દૂર લાગે / દિનેશ કાનાણી


હો નિકટ ને તે છતાંયે દૂર લાગે,
મન બધાનાં કાયમી મજબૂર લાગે !

વાત મારી કેમ સમજાવું તને હું ?
તું નહીં તારી અપેક્ષા ક્રૂર લાગે !

શું હતું સંતો ફકીરો સાધુ પાસે,
કંઈ નથી ને તોય એ ભરપૂર લાગે !

માત્ર પીડા માત્ર પીડા માત્ર પીડા,
માત્ર પીડા પ્રેમનો દસ્તૂર લાગે !

એકસરખી એ જ રામાયણ બધે છે,
પોતપોતાના દુઃખો ઘેઘૂર લાગે !

આ ગઝલની એ જ મોટી ખાસિયત છે,
પીઓ તો મય ચાખો તો અંગૂર લાગે !


0 comments


Leave comment