77 - અહીં સ્વપ્ન સાથે ઊછરવાની તકલીફ / મનોજ ખંડેરિયા


અહીં સ્વપ્ન સાથે ઊછરવાની તકલીફ
જીવનથી ય ભાગી નીસરવાની તકલીફ

ચડ્યાં જે પગથિયાં તે ગાયબ બધાંયે !
હવે ઊંચે જઈએ ઊતરવાની તકલીફ

નદીના તમે જીવ, તમને ખબર શું ?
પડે કેવી મૃગજળમાં તરવાની તકલીફ

અમે લૂથી લથબથ ઊભાં કૈં વરસથી
સતત અમને રહી છે નીતરવાની તકલીફ

હવા સ્હેજે માગ્યા મુજબની મળે ક્યાં !
અહીં શ્વાસ મનગમતા ભરવાની તકલીફ

‘નથી કોઈનું કામ કરવા હું આવ્યો’
છતાં ફાવે એ રીતે ફરવાની તકલીફ


0 comments


Leave comment