22 - બંધ મુઠ્ઠીમાં શું ધારી શકો / દિનેશ કાનાણી


બંધ મુઠ્ઠીમાં શું ધારી શકો ?
ભાગ્ય આખુંયે વિચારી શકો !

લાખ કોશિશ તો કરો છો તમે,
તોય મનને ક્યાં સુધારી શકો !

એ જ સાચો ધર્મ બનશે કદાચ,
કોઈનું સારું વિચારી શકો. !

ગાંસડી સંદર્ભની ખોલીને,
આગ અફવાનીય ઠારી શકો !

ત્યાં જ કરજો વાત દિલની તમે
જ્યાં ઉદાસીને ઉતારી શકો !


0 comments


Leave comment