84 - લખવું છે નામ રેત પર કોને / મનોજ ખંડેરિયા


લખવું છે નામ રેત પર કોને
છે વફાદાર જળ –લહર કોને

કોણ કોને છળે, ખબર કોને
રહગુજર કોને, રાહબર કોને

કોઈ સામે નથી, કશું જ નથી
તો ય તાકે છે નિત નજર કોને

મ્હેકતી આંખ, મ્હેકતાં દૃશ્યો
કોણ કરવાનું તરબતર કોને

હું જ છું એક જે ગમું એને
બાકી ભેટે છે પાનખર કોને

મોતી નીકળ્યા કરે છે આંખોથી
સ્વપ્નમાં આવ્યું માનસર કોને

જાણું છું શ્વાસની દગાબાઝી
છે ભરોસો હવા ઉપર કોને

સર્વને આવકારે સમ –ભાવે
ના કહે છે કદી કબર કોને

બે ઘડી આ ગઝલ ગમી તો બસ
દોસ્ત અહીં થાવું છે અમર કોને


0 comments


Leave comment