6 - કાયમી સમજણની બસ રુખસદ મળે / મનોજ ખંડેરિયા


કાયમી સમજણની બસ રુખસદ મળે
થાય છે કે આ પીડા અનહદ મળે

ક્યાં શરૂ થઈ ક્યાં પૂરી થાતી હશે ?
એવું છે ભેળાણ કે ના હદ મળે

ક્યાં ગયાં પાદર-નદી ને વડ જૂનો ?
ગામ આખું આંસુમાં ગારદ મળે

સ્થિર જીવન થઈ શક્યું ના જે વિષે
ખોદતાં એ ઘર નીચે પારદ મળે

શબ્દની પૂરી થતી જ્યાં,તે પછી-
બસ પછી-બસ એમની સરહદ મળે

આ નગરમાં આવીને મનમાં થતું
ક્યાંકથી કોઈ ખૂણે નર્મદ મળે


0 comments


Leave comment