45 - કૉયલનો ટહુકો / નરસિંહરાવ દિવેટિયા


[રાગ સોરઠ, તાલ ઝંપા]

અલી કોકિલા! ટહુકો મીઠો તુજ માહરે હઈડે વશ્યો,
સુણી તેહ આ હઈડે બીજો ટહુકો ઊઠીને ધશ્યો,
અલી કોકિલા!o

શીળી ચાંદની આલિઙ્ગતાં સ્મિત જ્ય્હાં કરે લહરી ઝીણી,
સિન્ધુ એહવો આનન્દનો ક્ષણ ઝાંખું તે ટહુકો સુણી,
અલી કોકિલા!o
-૦-
ટીકા
બીજો ટહુકો - કૉયલનો ટહુકો સાંભળી હૃદયમાં થતો આનંદનો પ્રતિધ્વનિ, આનંદની ઊર્મિ.
'શીળી ચાંદની' ઇત્યાદિ - જ્ય્હાં - જે સિંધુમાં.
આનંદસિંધુનું સ્વરૂપ પ્રથમ પંક્તિમાં જણાવ્યું છે.

આનંદસિંધુ ઝાંખવો - એટલે આનંદ પ્રાપ્ત કરવો. આનંદ એ વસ્તુ તો શાશ્વત છે, પણ માણસ ત્‍હેને કોઈ કોઈ વાર ઝંખે છે ત્ય્હારે આનંદનું ભાન થાય છે, એમ કલ્પના કરી છે.
-૦-


0 comments


Leave comment