1 - અર્પણ / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી


 માળો સૂનો કલરવ વિના ભાસતી શૂન્ય પૃથ્વી

પંખી પાંખે ગગન ભરીને આમ તું ક્યાં ઊડી ગૈ...

 

હૃદયસ્થ

ભાવનાને.....0 comments


Leave comment