1 - ::: ગીતો ::: / ઈથરના સમુદ્ર / મહેન્દ્ર જોશી


નીરખું એ તો નહીંવત્ નાનું

જાણે કે કીડિયારું છાનું.

 

વણદીઠી વસ્તુમાં ચર્ચે

અક્ષરવિણ જો અરજી વાંચે.0 comments


Leave comment