1.3 - ગિરધર કાવ્યો (૩) / મહેન્દ્ર જોશી


હોય ભલે ને રાણો રણવર
પ્રેમ વિના નહિ પરણું ગિરધર

ખિસકોલી તો ખાખર હેરિ
સ્વાદ ન જાણે આંબા - કેરી

ફોગટ શાને તન ન્યોછાવર
પ્રેમ વિના નહિ પરણું ગિરધર

કંકર કંકર પંખી મારે
જીવને ઊના જળથી ઝારે

શીદ વરીએ એવો કોઈ વર
પ્રેમ વિના નહિ પરણું ગિરધર

વીંધ્યું મીન ઈ ગત- ગત ગાણું
ઉર વીંધે તો હું પણ જાણું

બાહુબળના હોય સ્વયંવર?
પ્રેમ વિના નહિ પરણું ગિરધર

૧૯/૪/૦૪


0 comments


Leave comment