1.10 - પલાખાં / મહેન્દ્ર જોશી


રોજ પલાખાં અમથા ગોખે
કોણ તને ઝાકળથી પોંખે?

'નહીં નહીં'ના હો ગોકીરા
ઢોલક હો કે હો મંજીરા

સૂર વિના સહુ શબ્દો જોખે
કોણ તને ઝાકળથી પોંખે?

અડિયલ ઇચ્છા આગળ દોડે
'હું-હું' નો હંગામો જોડે

રુદિયો રૂવે રામ - ઝરોખે
કોણ તને ઝાકળથી પોખેં?

૨૦/૪/૦૭


0 comments


Leave comment