20 - આવ, ને આવી ને કંઈ રકઝક ન કર / અંકિત ત્રિવેદી


આવ, ને આવી ને કંઈ રકઝક ન કર,
સાવ ખાલી આંખને ભરચક ન કર.

સ્હેજ હડસેલીને અંદર આવજે,
બારણે પહોંચ્યા પછી ઠકઠક ન કર.

તું વીતે છે એની સૌને છે ખબર,
આમ તું ઘડિયાળમાં ટકટક ન કર.

મીરાં, નરસૈંયો, કબીર બોલી ચૂક્યાં,
તું વળી તારી રૂએ બકબક ન કર.

બે જણા અંધારું શોધે છે ફરી,
પથ્થરો ભેગા કરી ચકમક ન કર.


0 comments


Leave comment