25 - સૂની પડેલી સાંજને આવી સજાવ તું / અંકિત ત્રિવેદી


સૂની પડેલી સાંજને આવી સજાવ તું,
ખાલી થયેલી વાવમાં પાણી નખાવ તું.

જો શક્ય હો તો આંખની સામે જ આવ તું,
શાને કરે છે આંખમાંથી આવજાવ તું?

હું પણ હજુયે યાદ છું એ વાત કર કબૂલ,
નહિતર આ મારી વાતને ખોટી પડાવ તું!

પ્રત્યેક પળને સાચવી હંકારવા છતાં,
હોડી અમારી જ્યાં ડૂબેલી એ તળાવ તું.

આ એ જ સપનું જે મને રાતે જગાડતું
કંઈ પણ કરીને આજ તો પાછું વળાવ તું


0 comments


Leave comment