27 - રેતના ઘરમાં રહું છું – રણ નથી / અંકિત ત્રિવેદી


રેતના ઘરમાં રહું છું – રણ નથી,
આંસુમાં દેખાઉં છું, દર્પણ નથી.

તું સમયની જેમ ભૂંસાતો રહ્યો,
મેં તને ધાર્યો હતો એ જણ નથી.

મારા પડછાયાનું એ પ્રતિબિંબ છે,
સૂર્ય જેવું આમ તો કંઈપણ નથી.

આપણામાં કૈંક તો બાકી બચ્યું,
આમ એવું કોઈ પણ સગપણ નથી.

ઊજવી નાંખેલ અવસરનું કોઈ,
બારણા પર શોભતું તોરણ નથી.


0 comments


Leave comment