29 - રદીફને કોઈ રીતે ક્યાં નડ્યો છું? / અંકિત ત્રિવેદી


રદીફને કોઈ રીતે ક્યાં નડ્યો છું?
જરા જો, કાફિયા પર ઊઘડ્યો છું!

ખરું પૂછો તો રસ્તો છે નશામાં,
નહીંતર હું વળી ક્યાં લડખડ્યો છું?

ઊભેલાં શાંત વૃક્ષોને વીંટીને,
ઊગેલી વેલની માફક ચડ્યો છું.

પડીને એકલો એવું વિચારું,
બધાથી એકલો ક્યારે પડ્યો છું?

જે આંસુ હાથથી ન્હોતાં લૂછ્યાં તેં,
હવાના વેશમાં એને અડ્યો છું.


0 comments


Leave comment