34 - મૌન ને શબ્દો વચાળે ભેદ છું / મનોજ ખંડેરિયા


મૌન ને શબ્દો વચાળે ભેદ છું
વાતમાં હું કૈં નથી પણ વેદ છું

ધમપછાડા બ્હાર નીકળવા કરું,
હું જ મારામાં જનમથી કેદ છું

થાક લાગ્યો શબ્દને તે થાક હું,
વાણીના ભાલે પ્રકટ પ્રસ્વેદ છું

આ વસંતોત્સવ મુબારક છે તને !
હું ફૂલોના હૈયે જન્મ્યો ખેદ છું

શ્વાસ ને મૃત્યુના ભાગાકારમાં
સામસામો જે ઊડ્યો તે છેદ છું


0 comments


Leave comment