33 - જાતને હાથે કરી હંફાવશે / અંકિત ત્રિવેદી


જાતને હાથે કરી હંફાવશે,
આંખના દરિયામાં મોજાં લાવશે.

દોસ્ત બનવા હાથ લંબાવ્યો અમે,
સ્વપ્નને કહો હાથનેે લંબાવશે?

જોતજોતાંમાં જ મોટા થાય છે,
પડછાયાને મારાં કપડાં આવશે?

આ દિવસને સૂર્ય જેવો સૂર્ય પણ,
પાનમાં મૂકીને પાછો ચાવશે.

એ અબોલા રાખવા માટે હવે,
શું બીજું? બસ, વારતા લંબાવશે.


0 comments


Leave comment