54 - સાપસીડી રમત રમતાં હતાં / દિનેશ કાનાણી


સાપસીડી રમત રમતાં હતાં,
એકબીજાથી અમે ડરતાં હતાં !

તારા ફળિયે તું હલાવે ડાળને,
ફૂલ મારા આંગણે ખરતાં હતાં !

હસ્તરેખા સ્થિર રહીને કરગરે !
ચોઘડિયાં રોજના ફરતાં હતાં !

ત્યાં વહેલાસર બધાં આવી ગયા,
શ્વાસ મારા ધીરેથી સરતાં હતાં.

સાવ નજદીક એટલા આવી ગયા,
એકબીજાથી અમે ડરતાં હતાં !!


0 comments


Leave comment