55 - કેટલા છે આળસું આ શ્વાસ મારા / દિનેશ કાનાણી


કેટલા છે આળસું આ શ્વાસ મારા
ચોતરફ ફરતા રહે આભાસ મારા

જીવવાનું બળ મળે છે એટલે તો
સાચવું છું જીવ જેમ વિશ્વાસ મારા

રોજ આપે છે તરોતાજા જખમ એ
ને કહે છે : બસ તમે છો ખાસ મારા

નિત્ય રહે છે પાનખરની જેમ ખરતા
આ હૃદયમાં હોય જે ઉલ્લાસ મારા

ફૂલ ઝાકળ આંસુ વાદળ વૃક્ષ ઝરણાં
આ બધાં છે કાયમી કૅન્વાસ મારા


0 comments


Leave comment