61 - પોલ ખોલીને તમે ભારે કરી / દિનેશ કાનાણી


પોલ ખોલીને તમે ભારે કરી
હોઠ ભીડીને તમે ભારે કરી

પાનખર વિના ખરે છે પાંદડાં
ડાળ તોડીને તમે ભારે કરી !!

આખરે આશા બધી એળે ગઈ,
હાથ જોડીને તમે ભારે કરી

આંગણું ને ઉંબરો ભૂલી ગયાં !!
માર્ગ મોડીને તમે ભારે કરી

દૂરતા વીંટળાઈ પગલામાં બધી
સાથ છોડીને તમે ભારે કરી


0 comments


Leave comment