65 - કેટલા વિહવળ બનીને આવતા / દિનેશ કાનાણી


કેટલા વિહવળ બનીને આવતા
પાનખરની પળ બનીને આવતા

એમને શું આવકારો હોય, જે
ઝાંઝવાંના જળ બનીને આવતા

હાથ મિલાવીને હજી હમણાં ગયા
એ જ પાછા છળ બનીને આવતા

એમ લાગે કે મહેમાનો બધાં
પાઘડીના વળ બનીને આવતા

જે હૃદયથી નીકળે એ શબ્દને
જોઉં છું ઝળહળ બનીને આવતા

સ્હેજ અમથું જળ અડે ને કે તરત
પથ્થરો ખળખળ બનીને આવતા

એ જ સાચા ને સહજ છે મિત્ર જે
જીવવાનું બળ બનીને આવતા


0 comments


Leave comment