49 - ન ધારેલ હો એવું જળ નીકળે / મનોજ ખંડેરિયા


ન ધારેલ હો એવું જળ નીકળે
ભરો ખોબો એમાં વમળ નીકળે

હટાવો જૂના કાટમાળો બધા !
નીચે જીવતી એક પળ નીકળે

ગડીબંધ પ્હેરણ ત્વરિત પ્હેરી લે !
વખત જાતાં એમાં ય સળ નીકળે

વહી ચૂક્યા પાણીનું પરબીડિયું –
હું ખોલું તો નમણું કમળ નીકળે

ધરા શબ્દની માંગ્યું આપી રહે
તમે તીર મારો ને જળ નીકળે


0 comments


Leave comment