44 - ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો / અંકિત ત્રિવેદી


આંખ તારી થઈ જશે જ્યારે નમેલી, ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો,
ઊકલે એ વાત તેં જે નહીં કહેલી, ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો.

અ જ કિસ્સો, એ જ રેતી, એ જ કાદવ, ધૂળમાં મેલો થયેલો એ સમય,
બાંધશું દરિયે ફરી પાછી હવેલી, ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો.

બાંકડો તો યાદ છે ને? યાદ છે ને એ બગીચો? સાંજ ને એ ગમગીની,
રાહ જોતાં ખૂબ તું ગુસ્સે થયેલી! ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો.

એ ગઝલ જે ફૂલ પર બેસી રહે ને બાતમી ખુશબૂ સભર આપ્યા કરે,
એ ગઝલ ઝાકળ બની ઊડી ગયેલી, ત્યાં ભરીશું આપણે મુશાયરો


0 comments


Leave comment