46 - ખુદા તારાથી જુદો થઈ ગયો / અંકિત ત્રિવેદી


એક વાતે હું ખુદા તારાથી જુદો થઈ ગયો,
દૂર છું એનાથી હું ને તોય પૂજાતો નથી


0 comments


Leave comment