4 - જિજીવિષા / રાવજી પટેલ


વીસ વર્ષનું એક સામટું જોમ
ઘડીભર આવે તો આ નજર કને
નોંધારાં મારાં ગાત સમાં
ઉપાન મહીં પગ મેલું;
મારી ડબડબ ચૂતી છાપરીએ જૈ બેસું,
ડોલું ફણગાતાં ખેતરની વચ્ચે.
દક્ષિણ પવન સરીખા રેલ્લા
સીમ છોડીને છૂટે;
સૌની મોર હુંય આ ઘરમાં આવી.
ધીરેથી આ ચારપાઈને
સાંજ પડ્યે કૈં પૂછુંગાછું.....


0 comments


Leave comment