2 - બધાનો હોઈ શકે સત્યનો કોઈ વિકલ્પ નથી / મનોજ ખંડેરિયા


બધાનો હોઈ શકે સત્યનો કોઈ વિકલ્પ નથી
ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો કોઈ વિકલ્પ નથી

પતાળે શાખ બધી, મૂળ સર્વ આકાશે
અમારા બાગના આ વૃક્ષનો કોઈ વિકલ્પ નથી

હજારો મળશે મયૂરાસનો કે સિંહાસન
નયનનાં આંસુજડિત તખ્તનો કોઈ વિકલ્પ નથી.

લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે
હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો કોઈ વિકલ્પ નથી

કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો
કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો વિકલ્પ નથી

પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં
જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી


0 comments


Leave comment