89 - સૂના સૂના દ્વાર લાગે છે મને / દિનેશ કાનાણી


સૂના સૂના દ્વાર લાગે છે મને,
આંગણે ચકચાર લાગે છે મને !

બિનજરૂરી આપના આ સ્મિતમાં,
દર્દનો અણસાર લાગે છે મને !

થઈ ગયો છું સાવ હળવોફૂલ હું,
યાદનો પણ ભાર લાગે છે મને !

નિતનવેલી આ ક્ષણોની ભીડમાં,
ખૂલતો વિસ્તાર લાગે છે મને !

થોડી ધીરજ રાખજો હે ! દોસ્તો;
હારતા બહુ વાર લાગે છે મને !

એટલે લખતો રહું છું હર ઘડી,
શબ્દ તારણહાર લાગે છે મને !

અંતવેળા ઊંઘથી જાગી જવું,
જિંદગીનો સાર લાગે છે મને.

આ હૃદયમાં ચાલતા ધબકાર પણ,
પૂર્વવત પડકાર લાગે છે મને.

બંધ આંખે જે કશું વાંચી ગયા,
એ મિલનનો સાર લાગે છે મને.


0 comments


Leave comment