91 - જ્યાં નજર તારી ઢળેલી હોય છે / દિનેશ કાનાણી


જ્યાં નજર તારી ઢળેલી હોય છે,
ત્યાં જ ગુલાબી હવેલી હોય છે !

રોજ રાખે આ ચરણને હાંફતા,
જિંદગી મૃગજળની ડેલી હોય છે !

ભાગ્ય સૌનું નીરખીને જોઈ લે,
એક બાવળ ને ચમેલી હોય છે !

આપણામાં ઝંખનાની દોડતી –
કેટલીયે ખિસકોલી હોય છે !

પાનખરમાં પાંદડાં ખર્યા નથી,
મારી ઇચ્છાઓ ખરેલી હોય છે !

શું કરું તારાં નગરમાં આવીને !
કમનસીબી પાથરેલી હોય છે !


0 comments


Leave comment